Geen massage bij:

  • bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen
  • ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk
  • teveel pijn en extreme vermoeidheid en uitputting: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels
  • besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering
  • koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
  • infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen
  • steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar
  • bij (overmatig) gebruik van drugs, alcohol
  • bij algemeen onwel zijn zoals misselijkheid, braken , diarree, duizeligheid
  • aversie tegen massage.